Ngày mai là một ngày mới
mình thực sự rất thích sự nghiêm túc của chan khi làm việc… khuôn mặt lạnh lùng của tên này trông rất tuyệt.=.=

mình thực sự rất thích sự nghiêm túc của chan khi làm việc… khuôn mặt lạnh lùng của tên này trông rất tuyệt.=.=

  1. saranghaemrsimple reblogged this from kai-203
  2. nocturnal-wanderlust reblogged this from kai-203
  3. petitmoulin reblogged this from kai-203
  4. kai-203 posted this
Tj