Kai
fucking lol..!

fucking lol..!

Great player..!

Great player..!

kết quả sẽ như thế nào đấy…?????????

kết quả sẽ như thế nào đấy…?????????

sam2119931:

Peeling Off The Monster Mask.

chúng ta làm gì trong cái xã hội này, cố gắng vì cái gì????????????
Mỗi người đều tìm kiếm cho mình một cái mặt nạ hoàn hảo để rồi đến lúc không còn biết mình là ai nữa.
Và tôi cũng là 1 trong số đó.

sam2119931:

Peeling Off The Monster Mask.

chúng ta làm gì trong cái xã hội này, cố gắng vì cái gì????????????

Mỗi người đều tìm kiếm cho mình một cái mặt nạ hoàn hảo để rồi đến lúc không còn biết mình là ai nữa.

Và tôi cũng là 1 trong số đó.

sam2119931:

Ok I’m A Bit Scared Of Her And Amaze Of Her At The Same Time

sam2119931:

Ok I’m A Bit Scared Of Her And Amaze Of Her At The Same Time

Trông cả 2 thật tuyệt..^^

Trông cả 2 thật tuyệt..^^

k-fangirl0213:

I don’t know whether I should like him or hate him… (。-_-。)

k-fangirl0213:

I don’t know whether I should like him or hate him… (。-_-。)

blackcatz9:

I think there’s a misunderstanding. Does it look like I’m requestingthat you answer me? – Young Do

Does that count as another question?  -  Eun Sang

The Heirs episode 5

Tj